Det omrejsende tivoli

Pinkorflow

Member
Hej,
Nu sidder jeg her og prøver at komme med et forslag eller som nogle måske vil kalde det, en mindre opsang til spillet.
Det er hyggeligt nok at sidde og bruge flere timer på spillet, men alligevel synes jeg på en eller anden måde at det går den gale vej, især når vi har det omrejsende tivoli stående på prærien.
Vi har vel alle sammen prøvet at vinde en eller anden ting som sikkert var spændende, sjov eller bare interessant at have i vores efterhånden store samling af produkter, inventar men alligevel ender det bare med at samle støv som julepynt på loftet hos svigermoren.
Er det ikke efterhånden blevet på tide at vi kunne vinde bare noget spændende, nyt som vi faktisk kunne bruge i stedet for produkter, som var fremme og brugbare den gang, at vi første gang sætte vores fodspor på den til støvede prærie?
Så sjovt er det heller ikke at ligge inde med 5 stk tivoliveste. Selvfølgelig kan de sælges, opgraderer men alligevel så vil den bare samle støv.

Efterhånden handler det snart bare om at den eller dem som har mest guld på kontoen herinde - er dem som får det bedste, mens vi andre må nøjes med de sørgelige rester af flere år gamle genstande, lad os nu snart få noget i det tivoli. :boone:

,Hallo

Now I'm sitting here trying to come up with a suggestion or as some might call it, a minor tune-up for the game.
It's nice enough to sit and spend several hours on the game, but somehow I think it's going the wrong way, especially when we have the traveling fairground standing on the prairie.
We have probably all tried to win one thing or another that was probably exciting, fun or just interesting to have in our increasingly large collection of products, furniture, but still it just ends up gathering dust as a Christmas decoration in the mother-in-law's attic.
Isn't it about time that we could just win something exciting, new that we could actually use instead of products that were advanced and useful when we first set foot on that dusty prairie?
It's not so much fun to lie inside with 5 sports vests either. Of course they can be sold, upgraded, but anyway it will just collect dust.

Gradually, it is soon just a matter of the one or those who have the most gold in the account here - are the ones who get the best, while the rest of us have to make do with the sad remains of several years old items, let's get something in that funfair soon. :up:
 
Top